Realizace Sendwix KM Beta

Dům po vylití monolitického betonového stropu.
Při sklonu pozemku větším než 4% je nutné zajistit základovou desku základovými pásy.
Jednou natažená fasáda stěrkou. Budova je připravena na zimní období. Z důvodu technologických postupů byla druhá vrstva tažena až po zimě.
Vyzděné přízemní patro – od vykopnutí cca 3 týdny
Rozšíření domu o 1 m umožní velkorysé rozdělení vnitřního prostoru.
Na zdící systém KM Beta Sendwix se instalují tenkovrstvé omítky. Díky malému objemu vody v průběhu výstavby si můžeme dovolit Vám předat přízemní dům již za tři měsíce.
Dořezy štítového zdiva děláme po instalaci krokví. Domácí si zvolil zateplení dvaceticentimetrovým polystyrenem a trojskla.
Realizace Sendwix KM Beta3
Realizace Sendwix KM Beta3
Jedno z možných řešení štítové stěny – dřevěná konstrukce.
Typový dům rozšířený o 1 m.
Okna ve standardní velikosti, okapy ve standardu pozinkovaný plech.
Realizace Sendwix KM Beta
Realizace Sendwix KM Beta